Over mij

Ik ben Judith Spanjers, journalist, onderzoeker en expert zorgfraude. Ik ben gespecialiseerd in diepgravende onderzoeken. Mijn onderzoeken naar zorgfraude en voedselveiligheid leverden in de afgelopen jaren meer dan 200 Kamervragen en meerdere Kamer- en raadsdebatten op. Ik werk sinds 2019 als freelancer voor het onderzoeksjournaIistieke platform Follow the Money. Daarnaast geef ik trainingen over de aanpak van zorgfraude. Eerder was ik 22 jaar als journalist in dienst van Omroep Gelderland.

Sinds 2019 heb ik mijn eigen bedrijf
Judith Spanjers Journalistiek | Onderzoek | Advies.

Onderzoek

Als freelance journalist doe ik voor het online onderzoeksplatform Follow the Money journalistiek onderzoek naar misstanden in de zorg, zorgfraude, zorgwinsten en tekorten in de jeugdzorg. Behalve als (onderzoeks)journalist ben ik ook inzetbaar om in opdracht onderzoek te doen. Wilt u de onderste steen boven hebben over een actuele kwestie of over een specifiek thema? Neem dan contact met mij op, zodat ik kan kijken wat ik voor u kan betekenen.

Lees meer over de onderzoeken die ik in de afgelopen jaren heb gedaan.

Advies aanpak zorgfraude

Ik heb zeven jaar lang onderzoek gedaan naar zorgfraude in het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg) en via de Wet Langdurige Zorg. Uit mijn onderzoek blijkt dat vooral kleine zorgbedrijven hoge winsten maken. Voor mijn onderzoek sprak ik niet alleen met deskundigen en alle betrokken instanties, maar ook met tientallen cliënten en ouders van diverse woonzorginstellingen die ontevreden zijn over de geleverde zorg.

In samenwerking met hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon van Tilburg University en hoogleraar Accountancy Jeroen Suijs van Erasmus Universiteit Rotterdam doe ik onderzoek naar de jaarrekeningen van zorgbedrijven en naar de regelgeving van het zorgsysteem.

Op basis van de uitkomsten van mijn diepgravende onderzoek geef ik trainingen aan gemeenten en andere organisaties zodat zij beter grip krijgen op de aanpak van zorgfraude, het misbruik van zorggelden en de tekorten in de jeugdzorg. Lees hier meer over mijn trainingen.