Over mij

Ik ben Judith Spanjers, journalist, onderzoeker en expert zorgfraude. Ik ben gespecialiseerd in diepgravende onderzoeken. Mijn onderzoeken naar zorgfraude en voedselveiligheid leverden in de afgelopen jaren meer dan 500 Kamervragen en meerdere Kamer- en raadsdebatten op. Ik werk sinds 2019 als freelancer voor het onderzoeksjournaIistieke platform Follow the Money. Daarnaast geef ik trainingen over de aanpak van zorgfraude. Eerder was ik 22 jaar als journalist in dienst van Omroep Gelderland.

Sinds 2019 heb ik mijn eigen bedrijf
Judith Spanjers Journalistiek | Onderzoek | Advies.

Onderzoek

Als freelance journalist doe ik voor het online onderzoeksplatform Follow the Money journalistiek onderzoek naar misstanden in de zorg, zorgfraude, zorgwinsten en tekorten in de jeugdzorg. Behalve als (onderzoeks)journalist ben ik ook inzetbaar om in opdracht onderzoek te doen. Wilt u de onderste steen boven hebben over een actuele kwestie of over een specifiek thema? Neem dan contact met mij op, zodat ik kan kijken wat ik voor u kan betekenen.

Lees meer over de onderzoeken die ik in de afgelopen jaren heb gedaan.

Advies aanpak zorgfraude

Ik doe inmiddels acht jaar onderzoek naar zorgfraude in het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg), via de Wet Langdurige Zorg en justitiële zorg. Voor mijn onderzoek sprak ik niet alleen met deskundigen en alle betrokken instanties, maar ook met tientallen cliënten en ouders van diverse woonzorginstellingen die ontevreden zijn over de geleverde zorg.

Ik heb jaren in nauwe samenwerking met hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon van Tilburg University en hoogleraar Accountancy Jeroen Suijs van Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar de jaarrekeningen van zorgbedrijven en naar de regelgeving van het zorgsysteem. Hieruit bleek onder andere dat kleine zorgbedrijven miljoenen winst kunnen maken.

Niet alleen geld is van belang als het om zorgfraude gaat, maar ook de kwaliteit van zorg. Ook hier deed ik uitgebreid onderzoek naar.

Op basis van de uitkomsten van mijn diepgravende onderzoek geef ik trainingen aan gemeenten en andere organisaties zodat zij beter grip krijgen op de aanpak van zorgfraude, het misbruik van zorggelden en de tekorten in de jeugdzorg. Lees hier meer over mijn trainingen.