Advies

Training op maat

Ik geef diverse trainingen over de aanpak van zorgfraude. Mocht u specifieke wensen of vragen hebben voor een training van medewerkers van uw organisatie dan kunt u me een mailtje sturen naar info@judithspanjers.nl. We kunnen dan een training op maat samenstellen.

Hieronder een aantal specifieke trainingen die ik geef in samenwerking met anderen. Daarnaast geef ik ook lezingen en workshops over de aanpak van zorgfraude.

NIEUW: Training Jaarrekeningen en Bedrijfsstructuren

Hoe goed ken je je gecontracteerde zorgaanbieder? Hoe weet je wat voor vlees je in de kuip hebt als je een (nieuw) contract aan gaat met een zorgaanbieder? Hoe weet je of het zorggeld goed wordt besteed? Waar kun je met de huidige tekorten nog op besparen?

Samen met collega Siem Eikelenboom geef ik de training ‘Jaarrekeningen en Bedrijfsstructuren’. Hierin leren we je op welke onderwerpen je moet letten bij het lezen van een jaarrekening van een zorgbedrijf. Wat zijn de zogenoemde red flags waar je op aan moet slaan? Hoe herken je die en wat zijn hierbij de valkuilen? Ook als je nog nooit een jaarrekening hebt gezien of gelezen, kun je na deze training concreet aan de slag. We geven hierbij ook inzicht in de bedrijfsstructuren en de invloed hiervan op de geldstromen.

De training is niet alleen geschikt voor toezichthouders en contractmanagers waarbij het gebruik van de jaarrekening van essentieel belang is. Ook raadsleden en verantwoordelijk wethouders krijgen hiermee inzicht in de besteding van zorggelden. Door de opgedane kennis kun je beter sturen op de besteding van zorggelden en krijg je handvatten hoe je aan de voorkant kunt sturen. Deze training is niet alleen geschikt voor gemeenten, maar ook voor raden van toezicht of bijvoorbeeld de inkoop- en toezichtafdelingen van verzekeraars, zorgkantoren en justitie.

Meer informatie? Mail naar info@judithspanjers.nl

NIEUW: Training Zorgfraude en Bibob

De Bibobacademie heeft mij gevraagd om een dag training te verzorgen in het kader van de 5-daagse training ‘Zorgfraude en Bibob’. Een diverse training waarbij je niet alleen leert om zorgfraude te herkennen, maar ook om aan de voorkant actie te ondernemen.

In deze 5-daagse training krijg je inzicht in de zorgwetten en het toezicht daarop. Je leert niet alleen fraudesignalen kennen en herkennen, maar gaat ook aan de slag om zelf onderzoek te doen via openbare bronnen en jaarrekeningen. Daarnaast krijg je meerdere dagen training over de inzet van de wet Bibob. Hoe deze wet kan helpen in de aanpak van zorgfraude en hoe je dit proces in de organisatie kunt doorvoeren. Verder gaat een trainingsacteur met je aan de slag om je gesprekstechnieken te trainen. .

De training start 3 november. Inschrijven kan vanaf nu: https://www.bibobacademie.nl/Zorgfraudeenbibob.html

NIEUW: Training signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders

In samenwerking met Berghauser Pont Academy geef ik de 1-daagse training ‘Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders. Hierbij gaan we in op welke middelen en bronnen voorhanden zijn om zorgaanbieders voorafgaand aan het sluiten van overeenkomsten te screenen en hoe de verkregen informatie kan worden geïnterpreteerd en op waarde beoordeeld.

Advocaten Giulia van den Beuken en Sanne Groenwold vertellen hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn, omdat zij te maken hebben met zorgfraude. In de training gaat het om het belang om in de voorbereiding van de inkoopprocedures aandacht te hebben voor zorgfraude en integriteit. Daarnaast wordt besproken wat gemeenten met de verzamelde informatie op basis van de screening kunnen doen en welke uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zij kunnen stellen om niet-integere zorgaanbieders te weren. 

In deze training komen winstmaximalisatie, integriteit, naleving van kwaliteitseisen, medewerkingsplicht zorgaanbieders, de bibobwet en mogelijke sancties aan de orde.

Deze training is op 17 november. Aanmelden kan bij Berghauser Pont Academy.

Training Zorgfraude detecteren met openbare bronnen.
Als freelancejournalist ben ik bijna dagelijks bezig met het opsporen en onderzoeken van zorgcowboys en bedrijven die veel winst kunnen maken met het bieden van zorg. Ik maak in mijn onderzoeken veel gebruik van openbare bronnen. Ik kwam in contact met recherchebureau Digitale Opsporing en wij bundelen nu onze krachten.

Ik vertel hierbij over mijn onderzoekstechnieken die je helpen sneller zorgfraude te herkennen. En vertel hoe je preventief maatregelen kunt nemen tegen zorgfraude. Waar moet je op letten als je zorgaanbieders screent aan de poort of als je toezicht houdt op zorgbedrijven? Martin leert je handige trucs om sneller en beter te zoeken op internet. Wil jij je kennis bijspijkeren en meer handvatten krijgen om zorgfraude op te sporen? Meld je dan nu aan! Alleen of samen met je collega’s. We kunnen de training ook incompany geven. Lees hier de reviews van cursisten die je voor zijn gegaan.

De training is niet alleen geschikt voor toezichthouders, maar ook voor contractmanagers, inkoopmanagers, gemeenteraadsleden, wethouders, verzekeraars, banken, huisartsen, woningcorporaties en ieder ander die te maken heeft met zorgbedrijven. 

Training Inzicht in besteding (jeugd)zorggelden

Samen met collega Siem Eikelenboom geef ik trainingen waarbij we dieper ingaan op de aanpak van zorgfraude, zorgwinsten, jaarrekeningen en bedrijfsstructuren. Een zorgbedrijf is steeds vaker onderdeel van een ingewikkelde bedrijfsstructuur waardoor de geldstromen ondoorzichtig zijn. Bedrijven shoppen van gemeente naar gemeente en veranderen regelmatig van naam. Waar moet je als gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor op letten en hoe hou je grip op deze bedrijven? Wij geven deze training ook in samenwerking met SV Land.

Lezingen / Workshops / Congressen

Door mijn jarenlange onderzoek naar het zorgsysteem heb ik veel inzicht gekregen in de valkuilen en verbeterpunten. Ik deel mijn kennis niet alleen via trainingen, maar ook via lezingen en workshops. Vanaf nu ben ik ook te boeken via Speakers Academy.

Onderwerpen waar ik over spreek:
Zorgfraude en zorgwinsten
Jeugdzorg- Wmo – WLZ – Forensische zorg
Pgb en zorg in natura
Begeleid en beschermd wonen – veiligheid in woonzorginstellingen
Toezicht en handhaving
Verslavingszorg
Investeerders in de zorg
Positie cliënten in de zorg en cliëntondersteuning
Jaarrekeningen en bedrijfsstructuren
Onderzoek naar zorgcowboys via openbare bronnen
Ondermijning

Signalen

Heeft u advies nodig over de aanpak van zorgfraude? Ik geef een training waarbij je signalen leert herkennen waar je alert op moet zijn. Het gaat bij de training niet alleen om bewustwording, maar ik geef ook advies hoe je preventief actie kunt ondernemen.

Gemeenten komen miljoenen euro’s tekort op hun budget voor Wmo en jeugdhulp, terwijl kleine zorgbedrijven ondertussen miljoenen euro’s aan de zorg verdienen. Elk jaar komen er weer honderden nieuwe zorgbedrijven bij. Het is dus belangrijk om te weten met welke partijen je als gemeente te maken krijgt.

Bewustwording

Met mijn training maak ik gemeenten en andere organisaties bewust van de misstanden in de zorg. Welke signalen zijn belangrijk om op te letten en wat zijn de hiaten in het controlesysteem? Ik geef handreikingen om preventief aan de slag te gaan om problemen te voorkomen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en mijn grondige onderzoek naar de problematiek geef ik aanbevelingen voor een betere fraude-aanpak. Dat is niet alleen noodzakelijk om de zorgkosten in de hand te houden, maar vooral ook om de veiligheid voor de cliënten te kunnen garanderen.

Door mijn jarenlange onderzoek naar zorgfraude heb ik veel kennis over de zorg die geleverd wordt via de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet, zowel via pgb als zorg in natura. Ik deed mijn onderzoek in samenwerking met hoogleraren Harrie Verbon (Openbare Financiën Tilburg University) en Jeroen Suijs (Accountancy Erasmus Universiteit Rotterdam). Het onderzoek richt zich vooral op jeugdzorg, Wmo/WLZ-bedrijven die beschermd en begeleid wonen bieden, individuele begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging.

Training

Voor wie?
De training is geschikt voor alle medewerkers van overheidsinstanties, verzekeraars, zorgkantoren en toezichthoudende instanties die met het zorgproces te maken hebben. Maar ook voor elke andere instantie of onderwijsorganisatie die actief is in de zorg en het sociaal domein.

Beslissers
Zoals het college van burgemeester en wethouders, maar ook raadsleden en Kamerleden die meer grip willen krijgen op de zorgkosten.

Doorverwijzers
Voor wijkteams die de schakel zijn tussen cliënten en zorgaanbieders geeft deze training nog meer inzicht in de dagelijkse praktijk. Dit geldt ook voor huisartsen en jeugdhulpverleners.

Inkopers
Met welk bedrijf ga je als gemeente of verzekeraar in zee? Waar baseer je deze keuze op? Door deze training leer je de kaf van het koren te scheiden en maak je een bewustere keuze.

Toezichthouders
De gemeente en verzekeraars zijn verantwoordelijk voor goed toezicht op de zorg. Zowel als het gaat om de kwaliteit als de rechtmatigheid. Hoe krijg je grip op zorgaanbieders die een contract hebben gekregen, die als onderaannemer werken of die via een persoonsgebonden budget (pgb) zorg verlenen? 

Deze training biedt toezichthouders meer inzicht en handvatten om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Dit geldt voor bijvoorbeeld GGD-medewerkers die toezicht houden op de kwaliteit van de zorg en sociaal rechercheurs die toezicht houden op de rechtmatigheid van de zorg.

Raad van Toezicht
Zit u in de Raad van Toezicht van een zorginstelling? Wilt u meer tools in handen krijgen om goed toezicht te kunnen houden? Laat u dan bijpraten over de laatste ontwikkelingen en leer op welke fraudesignalen u alert moet zijn.

Woningcorporaties
Zorgcliënten krijgen via beschermd wonen en ambulante begeleiding hulp in de wijk. Woningcorporaties krijgen steeds meer klachten over overlast door zorgcliënten. Mijn training biedt ook voor woningcorporaties meer inzicht in de zorgproblematiek die in wijken speelt.

Media
Wil je als redactie meer weten over het zorgsysteem, zorgwinsten en het sociaal domein? Ik kan aan groepen redacteuren trainingen geven om meer inzicht te geven in de regelgeving en tips geven om zelf onderzoek te gaan doen. Geschikt voor landelijke, regionale en zeker ook lokale media die meer grip willen krijgen op de ingewikkelde regelgeving rondom de zorg.

Meer weten over de mogelijkheden of een afspraak maken?