Welkom op de website van Judith Spanjers Journalistiek | Onderzoek | Advies.

Ik ben freelance (onderzoeks)journalist en onderzoeker. Sinds eind 2019 doe ik voor het online onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money diepgravend onderzoek naar de kwaliteit en de rechtmatigheid van de zorg in de WLZ en het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet). Daarvoor deed ik voor Omroep Gelderland vijf jaar onderzoek naar misstanden in de zorg. lk doe onder andere onderzoek naar het zorgsysteem, pgb, zorgwinsten en zorgfraude.

Ik focus me bij mijn onderzoeken veelal op jeugdzorg en begeleid en beschermd wonen, waarbij de zorg voor cliënten uit de jeugdwet, Wmo, WLZ en forensische zorg samenkomt. Naar aanleiding van mijn onderzoeken zijn inmiddels meer dan 250 Kamervragen gesteld.

In samenwerking met hoogleraren Jeroen Suijs (Accountancy, Erasmus Universiteit Rotterdam) en Harrie Verbon (Openbare Financiën, Tilburg University) heb ik de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar zorgbedrijven die zorg bieden via pgb en zorg in natura. Hieruit blijkt dat vooral kleine bedrijven hoge zorgwinsten maken. Zorgaanbieders kunnen in korte tijd miljonair worden door het bieden van zorg aan kwetsbare cliënten. Ik sprak tientallen cliënten en familieleden die hiervan de dupe worden. Zij zijn mijn inspiratiebron om verder onderzoek te doen naar zorgwinsten.

Advies aanpak zorgfraude

Ik doe niet alleen onderzoek, maar ik geef ook door middel van trainingen advies over de aanpak van zorgfraude. Dit om inzicht te geven in het complexe zorgsysteem en om instanties bewust te maken van de gevaren die op de loer liggen. Wat maakt het zo lastig om zorgfraude aan te pakken en wat zijn de signalen waar je alert op moet zijn? Wil je als media, overheid, wijkteam, toezichthouder, patiëntenorganisatie of andere partij hier meer over weten? Neem dan contact met mij op.

Ook voor andere onderwerpen die grondig onderzoek vragen of die media-aandacht nodig hebben, mag je contact met me opnemen

Nominatie

In 2020 ben ik genomineerd voor de belangrijkste journalistieke prijs: De Tegel. Samen met collega Ellen Kamphorst deed ik voor Omroep Gelderland onderzoek naar onveilige zorg in woonzorginstellingen. Drugs, wapens en ongeschoold personeel zorgen bij instellingen voor beschermd wonen voor onveilige situaties. Ondanks jarenlange negatieve inspectierapporten kunnen woonzorginstellingen zelfs een contract krijgen om ook justitiële cliënten te begeleiden. Ik draag mijn nominatie op aan de familie van de overleden Jimmy die drugsverslaafd raakte in een woonzorginstelling en aan een overdosis overleed. Zijn vader en zus hadden het lef om zijn verhaal te vertellen en om zijn dossier door ons te laten onderzoeken.